FPC Gent voorziet op wetenschappelijk onderbouwde wijze in de vraag naar beveiliging van de samenleving door behandeling van geïnterneerde forensisch psychiatrische patiënten, preventie van herval in forensisch psychiatrische problematiek, uitvoering van specifieke taken op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg en de nodige inspanningen inzake uitbouw van geïntegreerde forensische zorgketens over voorzieningen heen.

In FPC Gent worden forensisch psychiatrische patiënten behandeld met het doel het risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten te verminderen en de achterliggende oorzaken van het delictgedrag weg te nemen of beheersbaar te maken, zodat een (hernieuwd) verblijf in de samenleving veilig en mogelijk is. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de patiënt en zijn omgeving. Voor de behandeling van forensisch psychiatrische patiënten vormt het gepleegde delict in combinatie met de psychiatrische diagnose de basis voor de behandeling.

Over FPC Gent

FPC Gent is de eerste high security voorziening in België, die zorg op maat levert aan geïnterneerden in een klinische setting. Binnen FPC Gent kunnen patiënten …

Behandeling

FPC Gent is een expert op het gebied van forensisch psychiatrische behandeling in een high security setting en biedt zorg op maat in een klinische setting …

Werken bij

Werken in de forensische psychiatrie betekent werken in een unieke setting met een complexe maar boeiende patiëntendoelgroep. Het doel is om samen met alle medewerkers de kwaliteit van …