FPC Gent is een expert op het gebied van forensisch psychiatrische behandeling in een high security setting. De term forensisch betekent “verbonden aan de wet en aan het strafrechtsysteem”. De forensische psychiatrie bekommert zich om mensen die enerzijds een psychiatrische problematiek hebben en anderzijds te maken hebben met rechtspleging en de gevolgen daarvan.

FPC Gent biedt zorg op maat in een klinische setting aan geïnterneerden met een psychiatrische stoornis of een mentale beperking. Risicomanagement staat centraal in de behandeling. Dit heeft als doel het voorkomen van terugval in delict gedrag door risico’s te herkennen en te controleren en zo de patiënten op een veilige en verantwoorde manier te resocialiseren en te re-integreren. Op deze manier draagt FPC Gent bij aan een veiligere samenleving.

Binnen FPC Gent kunnen patiënten rekenen op een forensisch psychiatrische behandeling van zeer hoog niveau, op maat van de patiënt. Het (zorg)aanbod is aan iedere individuele patiënt aangepast, heeft een zo kort mogelijke en zo lang als nodige behandelduur en is gericht op een zo laag mogelijke kans op recidive. De zorg is georganiseerd in ketens en wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met de ketenpartners. Verder staat FPC Gent in voor een hoogwaardige invulling van de levenskwaliteit van de patiënt (zoals wooncomfort, dagelijkse activiteiten, maaltijden, enz.) en wordt aan de patiënt zoveel mogelijk autonomie gegeven.

Geïnterneerden

In FPC Gent worden geïnterneerden geplaatst. Geïnterneerden hebben een misdrijf gepleegd, maar lijden aan een geestesstoornis, die maakt dat zij niet in staat zijn om hun ...

Zorgaanpak

FPC Gent behandelt een zeer diverse doelgroep van patiënten, die in veel gevallen een lang voortraject hebben in andere instellingen en gevangenissen en dikwijls een hoge somatische ...

Behandeltraject

De behandeling in FPC Gent is gebaseerd op zes empirisch onderbouwde patiëntprofielen. Per patiëntprofiel is er een specifiek forensisch behandeltraject dat bestaat uit een aantal basismodules, ...

Ondersteuningsfonds

In FPC Gent proberen we patiënten zo goed als mogelijk voor te bereiden op hun terugkeer in de maatschappij. Dit betekent o.a. dat we veel waarde ...

Samenwerking met ketenpartners

De ambities van FPC Gent gaan verder dan de optimale inrichting en werking van de eigen organisatie. De maatschappij en de patiënt zijn immers het meest ...