In FPC Gent proberen we patiënten zo goed als mogelijk voor te bereiden op hun terugkeer in de maatschappij. Dit betekent o.a. dat we veel waarde hechten aan het volgen van een dagprogramma afgestemd op de mogelijkheden van de patiënt. Het dagprogramma bestaat voor de helft uit blokken therapie en voor de helft uit blokken arbeid, onderwijs, beweging en recreatie om zo een zinvolle dagbesteding op te bouwen.

Bij de arbeidsblokken leert men specifieke arbeidsvaardigheden aan en wordt de arbeidsattitude aangescherpt. Er worden werkervaringsplekken aangeboden, waardoor de patiënten beroepservaring opdoen. Werken geeft de patiënten van FPC Gent bovendien de kans om hun verantwoordelijkheid te nemen en eventuele slachtoffers te vergoeden of schulden af te betalen. Dit alles draagt ertoe bij dat ze makkelijker een plaats vinden in de maatschappij.

Om dit mogelijk te maken heeft FPC Gent verschillende ateliers opgericht. De producten die in deze ateliers worden vervaardigd, worden verkocht onder de merknaam Magis3. De inkomsten die met de verkoop van de producten van Magis3 gegenereerd worden, gaan integraal naar het ondersteuningsfonds voor de patiënten van FPC Gent. Dit onafhankelijk fonds werd opgericht om enerzijds hulpbehoevende patiënten te voorzien van basismiddelen en anderzijds patiënten zelfredzaam te maken, afbetalingen aan gebeurlijke schuldeisers mogelijk te maken en patiënten te leren omgaan met financiële middelen.

Naast de netto-opbrengsten uit de verkoop van de producten vervaardigd in de ateliers van FPC Gent, worden inkomsten gegeneerd uit bv. verkoop van artikelen uit de kledingwinkel en mini superette voor patiënten, netto-opbrengsten van activiteiten, giften door bezoekers, service clubs of andere derden, enz.

Meer weten over Magis3? Surf naar www.magis3.be!