De ambities van FPC Gent gaan verder dan de optimale inrichting en werking van de eigen organisatie. De maatschappij en de patiënt zijn immers het meest gebaat bij een goed aangesloten keten van behandelmogelijkheden en mogelijkheden voor wonen, werken en onderwijs zonder drempels en schotten. Omdat de patiënt pas maximale slaagkansen krijgt wanneer er sprake is van een geïntegreerd netwerk binnen het zorgcircuit, streeft FPC Gent naar een optimale samenwerking met ketenpartners die moeten leiden tot naadloze behandelcombinaties voor specifieke patiëntengroepen.

Re-integratie kent veel tussenvormen, van doorstroom naar een minder beveiligde setting tot zelfstandig wonen en werken, uiteraard met passende nazorg. Participatie van FPC Gent aan reeds bestaande overlegfora of samenwerkingen en uitbouw van gerichte samenwerkingsverbanden die relevant zijn voor de patiëntenpopulatie zijn hierbij essentieel.

Ook kennisdelen op theoretisch en op casusniveau tussen FPC Gent en de andere voorzieningen in het zorglandschap krijgt een belangrijke rol in het toewerken naar een geïntegreerd netwerk.

Lees ook: 20160707_ObraBaken en FPC Gent samen voor continuïteit van zorg