De diverse Kamers voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM) zijn belast met de uitvoering van de interneringsmaatregel. Wanneer de KBM ertoe beslist dat iemand opgenomen moet worden in FPC Gent – hierbij worden geen exclusiecriteria gehanteerd – volgt een kennismakingsgesprek tussen de patiënt en een behandelaar van het centrum. Het gesprek is bedoeld om kennis te maken en de patiënt van informatie met betrekking tot zijn of haar toekomstig verblijf in het forensisch psychiatrisch centrum en de verdere opnameprocedure te voorzien. Het toewerken naar re-integratie van de patiënt start hier. Met het voorbereidend dossieronderzoek en het kennismakingsgesprek met de patiënt in de gevangenis wordt de opmaak van het individueel behandelplan van de patiënt immers geïnitieerd. Dit voorbereidend onderzoek, dat onder de verantwoordelijkheid van de afdelingspsychiater gebeurt, maakt het mogelijk om een gerichte keuze te maken van de meest aangewezen opnameafdeling voor de patiënt. Bovendien is het hierdoor mogelijk om na opname, op zeer korte termijn, een individueel behandelplan op te stellen.

De opname van de patiënt gebeurt op de afdeling observatie & oriëntatie. De eerste periode, de stabilisatie- en diagnostische fase – waarvan de duur verschillend is per patiënt (hierbij wordt naar een verblijf van drie maanden gestreefd) – staat in het teken van kennismaking met het centrum, de forensisch psychiatrische medewerkers en de medepatiënten. Daarnaast wordt deze periode gebruikt om te bepalen wat in functie van het patiëntprofiel de meest aangepaste behandeling is.

Om een eerste antwoord te bieden op de vele vragen die patiënten en hun omgeving ongetwijfeld hebben, heeft FPC Gent informatiefolders ontwikkeld. In deze folders worden patiënten en hun omgeving voorzien van algemene informatie over FPC Gent, over de behandeling, de mogelijkheden voor bezoek, etc.

Informatiefolder voor patiënten
Informatiefolder voor de omgeving van patiënten

Bereikbaarheid

FPC Gent is bereikbaar met De Lijn via diverse buslijnen (lijn 55 ‘Zelzate – Gent Sint Pieters; lijn 58 ‘Brugge – Eeklo – Gent Sint Pieters). De halte “Spoorwegbrug” ligt op de Wiedauwkaai op nauwelijks 200 meter van FPC Gent.  Vanaf de halte “Tolpoort”, gelegen op ± 1 km van FPC Gent en bereikbaar met tramlijn 4 of buslijnen 5, 52, 53 en 54) kan men overstappen op lijn 55 richting Zelzate of lijn 58 richting Brugge naar de halte Spoorwegbrug.

Hoe bezoekers van patiënten FPC Gent met de wagen kunnen bereiken, vindt u hier: routebeschrijving naar FPC Gent.

Ombudsdienst

Patiënten kunnen met vragen of opmerkingen in verband met de uitoefening van de patiëntenrechten terecht bij een bevoegde ombudsdienst. Gerda Pauwels neemt de functie van ombudsvrouw waar. Zij is te bereiken via het algemene nummer 09/325 27 29 of via mail naar ombudsdienst@fpcgent.be.

Klik hier voor de brochure Wet ‘Rechten van de patiënt’.