Medewerkers van FPC Gent helpen patiënten bij de resocialisatie en de re-integratie in de maatschappij of bij de overgang naar een passende setting voor vervolgbehandeling. Werken in de forensische psychiatrie betekent vooral samenwerken in en met een team. Je herkent kleine successen als onderdeel van het uiteindelijke behandeldoel en kan je eigen “ik” inzetten in de behandeling.  Je hebt goede tot uitstekende sociale vaardigheden en staat stevig in je schoenen.

Werken in de forensische psychiatrie vraagt daarnaast nog wat extra… Om medewerkers toe te laten op een veilige manier te werken en een organisatiecultuur te scheppen waarin medewerkers onderling en in relatie tot de patiënten respectvol met elkaar omgaan wordt respect, teamwork, deskundigheid en veiligheid hoog in het vaandel gedragen. Ook inlevingsvermogen voor de organisatie en de fase waarin deze zich bevindt is belangrijk.

Jobs in de behandeling

Vanuit de forensisch psychiatrische benadering werken psychiaters, psychologen, therapeuten, verpleegkundigen en ander (para)medisch personeel samen aan diagnostiek, behandeling, begeleiding en re-integratie van elke patiënt. Ook disciplines ...

Facilitaire dienstverlening

De kern van de multidisciplinaire werking in FPC Gent is dat medewerkers uit verschillende disciplines samenwerken in de zorg en de begeleiding van de patiënten. Alle ...

Ondersteunende diensten en management

De kern van de multidisciplinaire werking in FPC Gent is dat medewerkers uit verschillende disciplines samenwerken in de zorg en de begeleiding van de patiënten. Alle ...