Vanuit de forensisch psychiatrische benadering werken psychiaters, psychologen, therapeuten, verpleegkundigen en ander (para)medisch personeel samen aan diagnostiek, behandeling, begeleiding en re-integratie van elke patiënt. Ook disciplines die bijdragen tot de behandeling van de patiënt zoals werk- en opleidingsmedewerkers, bewegingsagogen en bv. maatschappelijk werkers behoren tot het multidisciplinaire team.

De kern van de multidisciplinaire werking is dat professionele medewerkers uit de verschillende disciplines samenwerken in de zorg en begeleiding van de patiënten. Alle disciplines die betrokken zijn bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding zijn vertegenwoordigd in de behandelstaf per afdeling. Aan de hand van diverse overlegplatformen wordt ook de geïntegreerde werking tussen de behandelstaf en de overige disciplines gewaarborgd. Het doel is om gezamenlijk de kwaliteit van zorg en het welzijn van de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau te brengen.

Ontdek hier onze openstaande vacatures!