De kern van de multidisciplinaire werking in FPC Gent is dat medewerkers uit verschillende disciplines samenwerken in de zorg en de begeleiding van de patiënten. Alle ondersteunende activiteiten, zoals administratie en facilitaire diensten zijn in de werking geïntegreerd en ondersteunend aan het behandelconcept. Het doel is om gezamenlijk de kwaliteit van zorg en het welzijn van de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau te brengen.

Vanuit een duidelijke visie dat ook alle andere deelaspecten van de exploitatie van een forensisch psychiatrisch centrum de zorgverlening moeten faciliteren, dragen ook dus ook de medewerkers in de facilitaire dienstverlening bij aan kwalitatieve zorg en veiligheid van medewerkers en patiënten.

Er zijn momenteel geen openstaande jobs. Hou deze pagina in de gaten voor de vacatures in de facilitaire dienstverlening.