Als verpleegkundige maak je deel uit van een multidisciplinair team en werk je met de patiënten op de leefgroep. Met patiënten in gesprek gaan, hen motiveren, de dagstructuur op de afdeling bewaken, gericht teamoverleg, …, het is dagelijkse kost. Medicatiebedeling en -controle, opvolging medische toestand van patiënten, verpleegtechnische handelingen en de communicatie met de medische dienst behoren dan weer specifiek tot het takenpakket van de verpleegkundigen van het team.

Mijn dag als verpleegkundige bij FPC Gent
7u00

“We werken met verschillende diensten per dag: de vroegdienst, de laatdienst, de nachtdienst en de weekenddienst. Een dienst begint altijd met een overdracht. De collega’s die net de nachtdienst gedaan hebben, bezorgen ons alle rapportage en informatie over de patiënten. Iedereen van het team heeft een volgpatiënt die hij of zij opvolgt en waarover hij of zij verslagen schrijft.”

“Na de overdracht worden de patiënten ‘uitgesloten’ uit hun kamers. Dit wil zeggen dat ze na de nacht hun kamer terug mogen verlaten. De medicatie wordt nagekeken en uitgedeeld. We dekken samen met de patiënten de tafel en ontbijten vervolgens samen. Na het ontbijt wordt een dagopening gehouden, waarbij de dag overlopen wordt. Er wordt bv. gevraagd wie de dokter, de psychiater, de tandarts, … wenst te zien. Nadien doen we samen de afwas.”

“In de voormiddag zijn er blokken waarin activiteiten worden begeleid. Bijvoorbeeld: therapieën, sport, fietsenatelier, tuinproject… In de loop van de dag is er voor de patiënten de mogelijkheid om hun kamer te poetsen, de was te doen of een gesprek te voeren. Elke week wordt een groepsgesprek georganiseerd onder leiding van de afdelingspsycholoog. ”

12u00
“De medicatie wordt uitgedeeld en opnieuw eten we samen met de patiënten.”

“In de namiddag zijn er opnieuw blokken. Deze week heb ik een patiënt begeleid tijdens een uitgaansvergunning buiten het centrum. Er zijn ook blokken waarbij de patiënten naar het winkeltje of de bibliotheek in het centrum gaan. Ze hebben meerdere keren per dag de mogelijkheid om buiten te wandelen.”

14u00
Aan het einde van de vroegdienst is er een overdracht voor de laatdienst. We maken een rapportage op de computer.

“Tussendoor is er ruimte voor ideeën en creativiteit. Zo kunnen we samen met de patiënten koken, zelf activiteiten organiseren of bv. een gezelschapsspel spelen met de patiënten. We brengen ook bezoekaanvragen of andere vragen van patiënten in orde. Als verpleegkundige heb je de mogelijkheid om individuele gesprekken met patiënten te voeren. Daarnaast zijn er teamvergaderingen.”

18u00
“’s Avonds wordt de medicatie voor het eten en voor het slapengaan rondgedeeld.”

“Na het avondeten is er een ‘dagafsluiting’, waarbij aan de patiënten wordt gevraagd om te vertellen hoe hun dag verlopen is.”

21u30
“De patiënten worden ‘ingesloten’ om te gaan slapen.”

22u00
“Overdracht van laatdienst naar nachtdienst.”