Het succes van een forensisch psychiatrisch centrum ligt bij haar medewerkers. Stuk voor stuk gedreven, enthousiaste krachten die elke dag alles in het werk stellen om kwalitatief hoogstaande en veilige zorg te bieden. De werkvloer van FPC Gent moet dan ook een positieve, stimulerende en veilige werkomgeving zijn, waar medewerkers kansen krijgen om zich te ontplooien en waarbij vakdeskundigheid en het welzijn van de medewerker centraal staan. Het volledige HR-beleid is daarop gericht.

20160919_Onthaalmap_Charter

Omdat deskundige, elkaar respecterende teams kwaliteitsvolle en veilige zorg bieden, werkt FPC Gent aan een organisatiecultuur waarin medewerkers onderling en in relatie tot de patiënten respectvol met elkaar omgaan. Daarnaast heeft FPC Gent vier kernwaarden benoemd: respect, teamwork, deskundigheid en veiligheid. Binnen FPC Gent is de begeleiding en bejegening gebaseerd op respect voor elkaar, eigen verantwoordelijkheid, medeverantwoordelijkheid voor anderen en zowel individuele als gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid. We werken in team en streven ernaar om steeds beter te worden.

Welke functie je ook opneemt in FPC Gent, je krijgt er de ruimte om te groeien in en met de organisatie waarbij persoonlijke, professionele ontplooiing vooropstaat.

Wij bieden:

  • Boeiende functies in een vooruitstrevende en gezonde organisatie met een vlakke structuur;
  • Een dynamische werkomgeving en toffe werksfeer in een aangenaam en modern werkkader;
  • Een voltijdse of deeltijdse betrekking;
  • Een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen (paritair comité nr. 330);
  • Uitgebreide opleidingsmogelijkheden*.

 

* FPC Gent streeft ernaar haar medewerkers te laten groeien door hen o.a. toe te laten tot opleidingen en zo de kwaliteit in het aanbieden van haar diensten te optimaliseren. Elke starter krijgt twee weken intensieve opleiding, waaronder een volwaardige week agressiehantering. Dit traject wordt op gezette tijdstippen georganiseerd waardoor het steeds mogelijk is om enkele dagen of weken na opstart aan te sluiten bij een volgende groep. Bovendien stimuleren wij het volgen van opleidingen die een verbreding en verdieping binnen de functie mogelijk maken. Wij bieden medewerkers ook de kans om binnen de organisatie en in functie van kennis en expertise de collega’s te trainen.